Bằng sáng chế

3 trong 1 Knife Sharpener

ZL 201030232318,5

số ấn phẩm CN 301415884 S

Publication type Grant

số ứng dụng ZL 201030232318,5

Ngày xuất bản ngày 22 tháng mười hai năm 2010

ngày nộp đơn ngày 06 tháng 7 năm 2010

Nhà phát minh Siping Chen

12

13

Được chuyển nhượng đầu Ninghai Wenbo Phần cứng máy nhựa (Renzhen)

USD0673833-20130108-D000011.jpg

USD0673833-20130108-D000021.jpg

USD0673833-20130108-D000011.jpg

SỰ MIÊU TẢ

SUNG. 1 là một cái nhìn quan điểm của phát minh của tôi cho một mài;

SUNG. 2 là một cái nhìn đầu đó;

SUNG. 3 là một cái nhìn dưới đó;

SUNG. 4 là một cái nhìn bên phải của chúng, bên trái là một hình ảnh phản chiếu;

SUNG. 5 là một cắt đứng trước đó; và,

SUNG. 6 là một cắt đứng phía sau đó.


WhatsApp Online Chat!