patentë

3 in 1 thikë Sharpener

ZL 201.030.232.318,5

numër publikimi CN 301415884 S

lloj publikimi Grant

Numri i aplikimit ZL 201.030.232.318,5

Data e botimit 22 dhjetor 2010

data e depozitimit 6 korrik 2010

Shpikësit Siping Chen

12

13

Original pranuesi Ninghai Wenbo Fabrika Hardware Plastic (Renzhen)

USD0673833-20130108-D000011.jpg

USD0673833-20130108-D000021.jpg

USD0673833-20130108-D000011.jpg

PËRSHKRIM

FIK. 1 është një pamje perspektiva e shpikjes tim për një mprehës;

FIK. 2 është një pamje e lartë të saj;

FIK. 3 është një pamje e poshtme të saj;

FIK. 4 është një pamje e drejtë pranë saj, në anën e majtë të qenë një imazh pasqyrë;

FIK. 5 është një pamje e përparme elevational saj; dhe,

FIK. 6 është një pamje e pasme elevational saj.


WhatsApp Online Chat!