අපි මූලික වශයෙන් ඉදිරි සැලසුම් කර, සංවර්ධනය සහ අලෙවි යෙදී සිටින
පරම්පරාව නව්ය පිහියක් මුවහත් 

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

අපගේ මෙහෙවර වඩාත් වෘත්තීය වීමයි
චීනයේ පිහියක් sharpeners සැපයුම්කරුවා.
-Renzhen-

අපව තෝරා ඇයි?

RENZHEN අයිතිය තේරීම වේ

සමාගම් පැතිකඩ

RENZHEN අයිතිය තේරීම වේ
Ninghai Renzhen දිනපතා භාවිතය Co., Ltd. Ninghai නගරය, චීනයේ ලීස්තරයක් සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ මධ්යයේ පිහිටා ඇත. අපි, Renzhen, 2007 වසරේ දී පිහියකින් මුවහත් 1 වන ආදර්ශ (ඩබ්.බී.-001) සංවර්ධනය මෙම ආකෘතිය ඒ කාලයේ දී ක්ෂේත්රයේ ඉදිරි පිම්මක් වනු විය.
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!