Patentere

3 i en knivsliper

ZL 201030232318,5

Publikasjonsnummer 301415884 CN S

Publikasjonstype Grant

Søknad nummer ZL 201030232318,5

Utgivelsesdato 22 desember 2010

Arkivdato 06.07.2010

Oppfinnere Siping Chen

12

13

Opprinnelig patent Ninghai Wenbo Hardware Plastic Factory (Renzhen)

USD0673833-20130108-D000011.jpg

USD0673833-20130108-D000021.jpg

USD0673833-20130108-D000011.jpg

BESKRIVELSE

FIG. 1 er et perspektivriss av foreliggende oppfinnelse for en knivsliper;

FIG. 2 er et grunnriss av denne;

FIG. 3 er et bunnriss derav;

FIG. 4 er et høyre sideriss av denne, på venstre side er et speilbilde;

FIG. 5 er et frontriss av denne; og,

FIG. 6 er et bakre sideriss av samme.


WhatsApp Online Chat!