патент

3 во 1 нож острилка

ZL 201030232318,5

Број на издавање CN 301415884 S

тип објавување Грант

број апликација ZL 201030232318,5

Датум на публикација 22 Декември, 2010

Како датум на поднесување 6 јули 2010

Пронаоѓачи Siping Чен

12

13

Авторски Ополномоштениот Ninghai Wenbo Хардвер пластика Фабрика (Renzhen)

USD0673833-20130108-D000011.jpg

USD0673833-20130108-D000021.jpg

USD0673833-20130108-D000011.jpg

ОПИС

Сл. 1 е перспектива поглед на мојот пронајдок за острилка;

Сл. 2 е врвот поглед од него;

Сл. 3 е поглед на дното од него;

Сл. 4 е право поглед страна од него, од левата страна се огледало на сликата;

Сл. 5 е пред elevational поглед на него; и,

Сл. 6 е elevational поглед на задниот дел од него.


WhatsApp Онлајн Chat!