патент

3 в 1 Ножове

ZL 201,030,232,318.5

Номер на публикация CN 301415884 S

тип публикация Грант

Номер на заявката ZL 201,030,232,318.5

Дата на публикуване 22 Декември 2010

За дата на подаване 6 Юли 2010

Изобретатели Съпин Chen

12

13

Оригинален Изпълнител Ninghai Wenbo Хардуер Пластмасови Factory (Renzhen)

USD0673833-20130108-D000011.jpg

USD0673833-20130108-D000021.jpg

USD0673833-20130108-D000011.jpg

ОПИСАНИЕ

Фиг. 1 е изглед в перспектива на ми изобретение за заточване;

Фиг. 2 е изглед отгоре от него;

Фиг. 3 е изглед отдолу от него;

Фиг. 4 е десен страничен изглед от него, от лявата страна е огледален образ;

Фиг. 5 е поглед отпред тях; и,

Фиг. 6 е заден изглед от него.


WhatsApp онлайн чат!